logotyp

3.10 Spolupráce s veřejností

3.10    Spolupráce s veřejností

Prezentace mateřské školy je zajištěna na webových stránkách školy. Spolupracujeme s redakcí časopisu Hláska, kde informujeme prostřednictvím tisku o dění v mateřské škole. Pro Dny otevřených dveří je zpracována barevná brožura. Obsahuje základní informace o naší mateřské škole. Je k dispozici rodičům nově nastupujících dětí i veřejnosti. Celoroční dění v mateřské škole s obrazovým materiálem shrnují dvě vydané ročenky Barevné korálky a Rok se strašidlem Doudlem. Materiály obsahují všechny skutečnosti, které charakterizují školu a její vzdělávací program.

Již tradicí se stala spolupráce se SENIOR domem a Domem s pečovatelskou službou v našem městě. Děti z předškolních tříd pravidelně navštěvují soběslavské seniory se svým hudebně pohybovám pásmem. Záměrem nás všech je naučit děti vzájemné pomoci, toleranci, úctě ke stáří a porozumění.

Ve spolupráci s logopedem a pediatrem se zaměřujeme na podchycení všech dětí, které potřebují tuto odbornou péči. Konzultujeme s těmito odborníky všechny problémy, týkající se dětí potřebujících péči logopeda, odborného lékaře.

Spolupracujeme s odborem sociální péče v Soběslavi, s PPP v Soběslavi a dle potřeby se SPC.

Velmi dobrá je naše spolupráce s Městskou knihovnou při každoroční přípravě a realizaci výstavy dětských prací. Rovněž akce Kouzelná noc se koná ve spolupráci s knihovnou, připojujeme se k Noci s Andersenem pořádanou Klubem dětských knihoven SKIP ČR.

Dále také spolupracujeme se základní uměleckou školou, jejíž žáci pravidelně pořádají koncerty v mateřské škole a motivují tím děti k výběru zajímavé zájmové činnosti.

Studenti gymnázia ze Soběslavi připravují pro děti z mateřské školy pravidelné adventní koncerty, pěvecký sbor gymnázia Melodico připravuje svá vystoupení na akci Loučení s předškoláky v místním kině.

Dobrá spolupráce byla rovněž navázána s Městským muzeem v rámci uskutečněné Kouzelné noci.

Pokračujeme ve spolupráci s Kulturním domem formou vystoupení našich dětí na vánoce a ukončení školního roku, rovněž návštěvou divadelního představení. Navázaly jsme spolupráci se Společenským centrem, kde proběhlo slavnostní stužkování předškoláků a navštěvujeme filmové představení v kině. Ve spolupráci s Kulturním domem a paní Renatou Jelenovou jsme se významně podílely na akci pro Pochod za Doudlem, určené pro širokou veřejnost.

Naše škola je zapojena do aktivity e-Twinning. Jedná se o spolupráci evropských škol na dálku prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Tato aktivita je zaměřena na podporu spolupráce žáků i učitelů mateřských, základních a středních škol v rámci Evropské unie. Mateřská škola pracuje na projektu evropských škol v partnerství se slovenskými mateřskými školami. V rámci této aktivity získala škola národní ocenění.

 

Záměry:

  • hledat nové možnosti k navazování kontaktů, které budou doplňovat vzdělávací program mateřské školy

  • pokračovat v aktivitě e-Twinning

Zpět na hlavní výpis

NOVINKY

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí v mateřské škole najdete zde

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde

DŮLEŽITÉ AKTUALITY

Vítáme Vás v naší mateřské škole

Milé děti a rodiče, vítáme Vás v novém školním roce 2021 - 2022.Přejeme Vám, aby se Vám v ...
Domů Mateřská škola Soběslav
 https://www.facebook.com/Mate%C5%99sk%C3%A1-%C5%A1kola-Nerudova-320203178850345/

Created by © 2017 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign