logotyp

3.2 Životospráva a péče o zdraví

Stravování dětí se řídí platnou legislativou. Podmínky pro poskytování školního stravování jsou dány ve vnitřních směrnicích školy. Po celý den je dětem poskytována plnohodnotná a vyvážená strava v přiměřeném množství a kvalitě dle příslušných předpisů. Je zajištěn pitný režim během celého dne s nabídkou čaje nebo vody. Ve všech třídách jsou skříňky na pitný režim s hrnečky označenými značkou dětí. Je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržovány technologie přípravy pokrmů a nápojů. Snažíme se, aby děti jídlo alespoň ochutnaly, do jídla je ale nenutíme. Klademe důraz na výběr kvalitních potravin a nápojů, na pestrost jídelníčku, zavádění nových receptur. Personál školní jídelny se pravidelně účastní seminářů zaměřených na moderní školní stravování a průběžně se vzdělává samostudiem literatury zaměřené na téma zdravého stravování.

Příprava stravy probíhá ve vlastní školní jídelně. Provozní řád mateřské školy nastavuje interval mezi podávanými jídly. Děti se spolupodílejí na přípravě ke stolování. Ve třídách je prováděna svačina a oběd formou rituálu, všechny děti jedí společně. Děti mají možnost přidání jídla, učí se stolovat. Ve zvonečkové a srdíčkové třídě rozdávají oběd i svačinu učitelky , v kytičkové, sluníčkové a měsíčkové a hvězdičkové třídě jedí děti samoobslužným systémem. Ve všech třídách děti pomáhají při stolování formou ,,služby ". Děti z předškolních tříd mají ve svém programu zařazeny "mazací dny", kdy si připravují svoji svačinu ve třídě za pomoci učitelek. Rodiče informujeme o dětském stravování formou ochutnávek ze školní kuchyně na společných schůzkách a také informacemi o novinkách ve stravování na nástěnkách. Jídelní lístek je vyvěšen na nástěnkách a na webových stránkách mateřské školy. Po vzájemné dohodě s rodiči řešíme problémy různých potravinových alergií dětí.

V mateřské škole je zajištěn pravidelný denní rytmus a řád, který je natolik flexibilní, že umožňuje organizaci činností dětí v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci.

Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku, vždy s ohledem na okamžitý stav počasí (mráz pod -10 °C, náledí, silný vítr, inverze apod.).

Děti mají dostatek volného pohybu v interiéru mateřské školy, na zahradě i v okolí mateřské školy při pobytu venku. Za příznivého počasí se výchovná činnost přesouvá na školní zahradu. Zdravotní a kompenzační cviky, jógové prvky jsou součástí denních tělovýchovných chvilek motivovaných dle tématických bloků, s tradičním i netradičním náčiním, s hudbou, s říkadly. Ve třídách mají děti k dispozici nářadí a náčiní ke každodennímu využití (míče, obruče, prolézací tunely, kuličkový bazén apod.). Odpočinek dětí vychází z  potřeby relaxace, děti odpočívají na lehátkách. Respektujeme individuální potřebu aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí. Doba odpočinku a relaxace vychází z  věkových a individuálních potřeb dětí, děti z mladší věkové skupiny nejsou ke spánku nuceny, ty co mají malou potřebu spánku odpočívají s hračkou. Odpočinkový čas je příležitost dítěte naučit se odpočívat a relaxovat, a tudíž předcházet civilizačním chorobám a psychickým problémům. Dle potřeby zařazujeme pro předškolní děti klidové činnosti, např. přípravu na vstup do základní školy, prohlížení knih a časopisů, puzzle, skládačky.

Do mateřské školy přijímáme děti zdravé, bez zjevné známky onemocnění. Učitelky nesmějí dětem podávat žádné léky, pouze ve výjimečných případech po konzultaci s ředitelkou na základě lékařského potvrzení. Při úrazu nebo náhlém onemocnění dítěte informuje učitelka ihned zákonné zástupce.

V rámci podpory prevence zubního kazu se děti seznamují se správnou technikou čištění zubů. Starší děti si čistí zuby po obědě.

Učitelky i ostatní zaměstnanci se sami chovají podle zásad zdravého životního stylu a poskytují dětem přirozený vzor.

Záměry:

  • naučit děti zdravému stravování, které je součástí zdravého životního stylu

  • seznámit děti s významem pitného režimu

  • spolupracovat s rodinou v oblasti zdravého stravování - třídní schůzky s ochutnávkou, propagační materiály, receptury pokrmů a informace na webových stránkách školy

  • spolupracovat s rodinou v oblasti zdravého vývoje dětského chrupu - info letáky apod.

  • vést děti k základním společenským návykům při stolování

Zpět na hlavní výpis

NOVINKY

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí v mateřské škole najdete zde

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde

DŮLEŽITÉ AKTUALITY

Vítáme Vás v naší mateřské škole

Milé děti a rodiče, vítáme Vás v novém školním roce 2021 - 2022.Přejeme Vám, aby se Vám v ...
Domů Mateřská škola Soběslav
 https://www.facebook.com/Mate%C5%99sk%C3%A1-%C5%A1kola-Nerudova-320203178850345/

Created by © 2017 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign