logotyp

3. Podmínky vzdělávání

3.1 Věcné podmínky

Kapacita mateřské školy je 140 dětí. Škola je šesti třídní a je umístěna ve dvou budovách, obě jsou patrové. V přední budově jsou umístěny tři třídy pro děti mladšího předškolního věku. V zadní budově jsou tři třídy určené pro děti staršího předškolního věku. Třídy jsou označeny obrázkovým logem. Máme třídu 1. zvonečkovou, 2. srdíčkovou . V těchto třídách jsou zpravidla děti ve věku od 2,5 do 4 let. Ve třídě 3. kytičkové od 4 do 6 let a ve třídách 4.sluníčkové, 4B. měsíčkové a 5. hvězdičkové jsou děti ve věku 5 až 7 let. Třídy jsou prostorné, slunné, rozdělené na místnost se stoly a hernu s kobercem. Nábytek ve všech třídách je nový, aby umožnil dětem samostatnou volbu hračky a její následný úklid. Všechny třídy jsou vybaveny novými stolky a židlemi, s rozměry vzhledem k věku dětí. Třídy jsou vybaveny dostatkem hraček a pomůcek, které jsou stále doplňovány a obměňovány. Každá třída má vytvořeny různé hrací koutky s nabídkou hraček a pomůcek zařízené dle věku dětí. Prostorové uspořádání vyhovuje nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem dětí. Vybavení hračkami odpovídá počtu dětí i jejich věku, hračky jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly a mohly si je samostatně brát dle stanovených pravidel. Ke každé třídě přísluší přípravné kuchyňky a u všech tříd zrekonstruované umývárny s toaletami. Do všech tříd byly zakoupeny servírovací vozíky určené k odkládání použitého nádobí, což vede k větší samostatnosti dětí a ke zjednodušení manipulace s ním. V šatnách jsou lavičky a poličky s věšáky k uložení oblečení a obuvi dětí. Tělocvičné nářadí je doplňováno, není však v ideálním množství. Kompenzace tohoto nedostatku je řešena návštěvou tělocvičny tělovýchovné jednoty Spartak na stadionu staršími dětmi. Jedna z tříd je vybavena dřevěnou sestavou ke cvičení, kde dle předchozí domluvy učitelek mohou i děti z ostatních tříd rozvíjet své pohybové dovednosti. Ve všech třídách je dostatek pomůcek a materiálu pro výtvarné a pracovní činnosti. Děti mohou rovněž využívat dětské hudební i netradiční nástroje v hudebních koutcích ve třídách. Všechny třídy jsou vybaveny hudebním nástrojem (klavír, varhany či kytara), radiomagnetofonem s CD přehrávačem a televizí s DVD přehrávačem. Interaktivní tabule s dataprojektorem a nový notebook jsou umístěny ve třídě sluníčkové. Počítačem jsou vybaveny dvě předškolní třídy. Vstupní chodba, chodby a šatny jsou využívány pro prezentaci dětských prací a výrobků. Nové informační tabule ve vstupní chodbě, nástěnky v šatnách jednotlivých tříd jsou jedním z informačních zdrojů pro rodiče dětí. Mateřská škola má vlastní pec na vypalování výrobků z keramické hlíny, která je umístěna ve sklepě budovy. Tyto činnosti jsou taktéž součástí vzdělávací nabídky integrovaných bloků. Didaktické pomůcky jsou průběžně dle potřeb a nabídky doplňovány. Mateřská škola má dvě barevné tiskárny.

Mateřská škola má své vlastní logo a webové stránky, které jsou pravidelně aktualizovány a obrazově doplňovány. Byla inovována loga jednotlivých tříd a dalších místností a graficky sladěna s korkovými nástěnkami a dřevěnými značkovníky - vše od firmy Lokki.

V přední budově je zázemí pro činnost školní kuchyně, jsou zde sklepy s kotelnou, prádelnou a sklady. V  prádelně je zajištěna péče o lůžkoviny a ručníky.

V roce 2002 byla provedena rekonstrukce školní kuchyně, došlo k rozdělení na jednotlivé boxy a byly zakoupeny nerezové stoly. Instalována byla bezdotyková baterie a zakoupen víceúčelový robot. Byla provedena rekonstrukce sociálního zařízení pro kuchařky. V kuchyni jsou dva konvektomaty určené pro zdravou technologii přípravy pokrmů.

Ve spolupráci s majitelem byly rekonstruovány střechy na obou budovách, byla provedena plynofikace a rekonstrukce kotelny a ventilů u radiátorů ve všech prostorách školy. Došlo k renovaci vodovodních trubek a montáži bojlerů. Průběžně byly zrenovovány šatny dětí. V obou budovách proběhla výměna zářivek, oken a vchodových dveří. Z části byla vyměněna okna ve sklepních prostorech. Byla vyměněna lehátka pro odpočinek dětí. Zrekonstruováno bylo veškeré sociální zařízení pro pedagogické a provozní zaměstnance. Proběhla celková rekonstrukce přípravné kuchyňky zvonečkové třídy v přední budově, byla zakoupena myčka a nerezové stoly. Myčka je rovněž v kuchyňce třídy sluníčkové, do přípravné kuchyňky třídy sluníčkové a hvězdičkové byl zakoupen nový nerezový stůl a dřez. Byly vyměněny kuchyňské skříňky v obou přípravných kuchyňkách v zadní budově.

V přední budově školy a v kuchyni byly vyměněny všechny dveře za nové. Stávající vodovodní baterie ve všech prostorách školy byly nahrazeny pákovými vodovodními bateriemi.

Sborovna pro pedagogické zaměstnance s počítačem a knihovnou s odbornou a metodickou literaturou, je průběžně doplňována literaturou a různým didaktickým materiálem a odbornými časopisy z oblasti pedagogiky a psychologie. Je dobrým zdrojem pro samostudium pedagogů.

Do venkovního prostoru před budovou školy byly umístěny nové přístřešky pro parkování jízdních kol pro zaměstnance.

Mateřská škola má vstupní bezpečnostní systém - vstup je zajištěn prostřednictvím čipů a kamerovým systémem.

Mateřskou školu obklopuje velká zahrada. Vybavení zahradními dřevěnými prvky je řešeno do několika lokalit, aby bylo zajištěno dostatečné vyžití pro všechny děti se zřetelem k zajištění bezpečnosti. Toto zmodernizování proběhlo v roce 2004. Do zahrady byl umístěn druhý dřevěný domeček s malou skluzavkou, bylo vybudováno jedno menší pískoviště a exteriér doplnil dřevěný vláček pro volné aktivity dětí. Byly zakoupeny a v prostoru rozmístěny nové lavičky. V letošním roce byly z důvodu špatného technického stavu odstraněny některé dřevěné prvky. V plánu je další doplňování nových prvků a modernizace dle potřeby, abychom umožnily dětem další rozmanité aktivity. Postupně chceme vytvářet různá zákoutí s dalšími stinnými místy pro možnost pobytu dětí v  teplých letních měsících. Hračky pro hry na zahradě jsou stále doplňovány a obměňovány dle potřeby.. Zařízení zahrady je pravidelně kontrolováno revizním technikem. Údržbu zahrady, péči o zahradní zeleň, sekání zahrady a čistotu v okolí budovy mateřské školy zajišťuje zahradnice.

Všechny vnitřní i venkovní prostory jsou přizpůsobeny antropometrickým požadavkům, odpovídají počtu dětí, jsou zdravotně nezávadné a bezpečné a jsou estetického vzhledu. Splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů (týkajících se např. čistoty, teploty, osvětlení, apod.). Děti se podílejí na výzdobě interiéru mateřské školy.

Záměry:

  • průběžné doplňování a obměňování hraček, pomůcek, odborné literatury a dalšího vybavení ve třídách a sborovně

  • průběžné vybavování tříd ICT pomůckami - interaktivní tabule, PC apod.

  • pravidelná údržba - nátěry zábradlí,opravy dle potřeby

  • rekonstrukce přípravných kuchyněk

  • doplňování nových prvků, hraček a sportovních pomůcek na zahradě, revitalizace školní zahrady

  • vytvořit zeleninovou zahradu

Zpět na hlavní výpis

NOVINKY

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí v mateřské škole najdete zde

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde

DŮLEŽITÉ AKTUALITY

Vítáme Vás v naší mateřské škole

Milé děti a rodiče, vítáme Vás v novém školním roce 2021 - 2022.Přejeme Vám, aby se Vám v ...
Domů Mateřská škola Soběslav
 https://www.facebook.com/Mate%C5%99sk%C3%A1-%C5%A1kola-Nerudova-320203178850345/

Created by © 2017 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign