logotyp

9. Vzdělávací obsah

Obsah vzdělávání je rozdělen do pěti integrovaných bloků, které jsme odvodily z přirozeného cyklu ročních období - podzim, zima, jaro, léto, z přírodních i společenských situací, které jsou s nimi spojené. Probíhá na základě prožitkového učení dětí - učení hrou, konkrétní činnosti, objevování, prostor pro aktivitu a tvořivost, manipulace a experimentování. Probíhá jako integrované vzdělávání zahrnující celou osobnost dítěte, naplňuje jeho vzdělávací potřeby, přináší mu poznatky a dovednosti, podporuje chápání souvislostí, umožňuje orientovat se ve světě, je založeno na vnitřní motivaci dítěte a jeho aktivní účasti.

Integrované bloky jsou rámcové, nastiňují cíle a záměry, charakteristiku vzdělávací nabídky, očekávané výstupy a úroveň kompetencí. Integrované bloky jsou pro všechny učitelky závazné. Časové rozložení bloků není závazné, je otevřené pro aktuální situace, pro zájmy dětí i tvořivost učitelky. Stejně tak i nabídku činností učitelky ve třídách přizpůsobují dětem, jejich zájmům i výsledkům vzdělávání. Učitelky ve třídách si připravují pro svou třídu Třídní vzdělávací programy. Zohledňují složení kolektivu, věk dětí jejich zájmy a možnosti. V TVP uvádějí konkrétní činnosti - básně, písně, hry... a stanovují dílčí specifické cíle. TVP jednotlivých tříd mají svá specifika, podmínky, určují pravidla soužití, vytyčují vzájemné působení učitelek. Je nejen na učitelce, ale i na dětech, které téma si vyberou, kolik času mu věnují a jaké prostředky zvolí pro jejich naplnění. Každé dítě může rozhodnout co vyzkouší, co ho baví, zajímá, co chce vědět. Vzdělávání se uskutečňuje ve všech činnostech a situacích, které dítě vykonává, v průběhu celého dne. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti za aktivní účasti dítěte. Dbáme na vyvážený poměr spontánních a řízených aktivit. Dětem dvou až tříletým je věnována péče přiměřená jejich věku. Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a dětem nadaným je věnována zvláštní péče na základě doporučení PPP nebo SPC. Do TVP průběžně učitelky zařazují dílčí projekty.

 

Integrované bloky:

 

Blok č.1 Barevný svět kolem mne

Blok č.2 Líbí se mi žlutý podzim

Blok č.3 Bílá zima je krásná

Blok č.4 Těším se na zelené jaro

Blok č.5 Mám rád červené léto

Zpět na hlavní výpis

NOVINKY

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí v mateřské škole najdete zde

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde

DŮLEŽITÉ AKTUALITY

Vítáme Vás v naší mateřské škole

Milé děti a rodiče, vítáme Vás v novém školním roce 2021 - 2022.Přejeme Vám, aby se Vám v ...
Domů Mateřská škola Soběslav
 https://www.facebook.com/Mate%C5%99sk%C3%A1-%C5%A1kola-Nerudova-320203178850345/

Created by © 2017 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign