logotyp

Vnitřní řád školní jídelny

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY PŘI MŠ  
Adresa školy : Mateřská škola , Soběslav , Nerudova 711 
392 01 Soběslav

IČO 70934363

 ms.nerudova@email.cz     
               

Tel.  381 524687

Ředitelka   :   Bc. Eva Kuklová

Vedoucí ŠJ :         Lenka Veselá

Ved. Kuchařka :  Marta Vonešová

 Zásady provozu :

   Provoz ŠJ se řídí platnými vyhláškami, týkajících se školního  travování a zavedeným systémem HCCP. Vyhláškou 107/2005 O školním stravování ve znění pozdějších předpisů, Školským zákonem 561/2004, Zákonem o ochraně veřejného zdraví  258/2000, vyhláškou 137/2004 O hygienických požadavcích,
 Nutričním doporučením Ministerstva vnitra ke spotřebnímu  koši. Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici u vedoucí ŠJ.                      
                  
Provoz kuchyně zajišťují 3 kuchařky a vedoucí školní jídelny.
Provozní doba kuchyně je od 6.00 do 14.30 hod                     
Podávání stravy : ranní svačina  8,15 – 8,45 hod
Oběd              11,15- 11,45 hod
Odp.svačina  13,45-14,15 hod                  
Pitný režim doplňován v průběhu celého dne.
Součástí ranní svačiny je ovocné mléko, nebo ovocný či zeleninový talíř, který je podáván ráno v době příchodu dětí do MŠ
 SYSTÉM STRAVOVÁNÍ :
Jídelníček je sestavován tak, aby splňoval požadavky spotřebního koše pro danou věkovou  skupinu a nutriční doporučení .Kuchařky připravují jídlo pro  děti v průběhu celého dne.  Dítě má nárok na dotované stravné pouze v případě, že je  přítomno ve školce nebo první den neplánované nepřítomnosti
Dítě se stravuje v MŠ vždy,  pokud je přítomno v době výdeje stravy. Pokud chodí dítě po obědě, má možnost si odpolední  svačinu odhlásit.
Dítěti které onemocní, mají rodiče možnost vyzvednout oběd pouze první den nemoci v době od 11.00 - 11.30 hod. Oběd bude připraven na talíř, ze kterého si jej rodiče na stolku před  kuchyní přendají do přinesených nádob. Oběd v jídlonosiči je nutno spotřebovat do 2 hodin od vydání. Rodiče jsou s tímto
seznámeni na rodičovské schůzce.                    
 
ODHLAŠOVÁNÍ :
Strávníci se přihlašují ke stravování na základě přihlášky ke školnímu stravování , která je uložena ve školní matrice.
Obědy se odhlašují den předem do 12 hodin telefonicky na tel.čísle 381 524687 nebo  písemně do sešitu na odhlašování stravy.Po této době již  není možno oběd odhlásit.Nevyzvednutá a neodhlášená strava propadá a bude rozdána mezi ostatní děti. Je však povinností rodičů neodhlášenou stravu zaplatit.
                      
 CENY STRAVNÉHO :
 Ceny stravného se řídí Vyhláškou 107/2005 Sb., o školním stravování a jsou samostatnou přílohou tohoto řádu.                                                                  
Platby stravného se provádějí inkasem z účtu nebo hotově v kanceláři vedoucí stravovny nejpozději do 15.dne následujícího měsíce. Stravné se účtuje zpětně za uplynulý měsíc.Stravné vybírá vedoucí ŠJ v době její nepřítomnosti ředitelka MŠ .
Výše stravného je závislá na cenách potravin. Školní jídelna si vyhrazuje právo ceny upravovat .
Číslo účtu  78-1269560267/0100   Komerční banka
Pokud dojde k opakovanému neuhrazení stravného, může být dítě vyloučeno z MŠ.
 S vnitřním řádem jsou všichni seznámeni na začátku školního roku a je k dispozici na nástěnce a u vedoucí školní jídelny.
Vnitřní řád byl projednán  s vedením školy a nabývá platnosti 1.1.2018
 V Soběslavi 30.12.2017

 

Zpět na hlavní výpis

RYCHLÝ KONTAKT

Mateřská škola Soběslav

Mateřská škola Soběslav
Nerudova 711
IČO: 70 93 43 63
ms.nerudova@email.cz
tel. 381 524 687
mob. 606 687 263
Odhlašování stravy:
p.L.Veselá
mob:725 815 550

NOVINKY

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí v mateřské škole najdete zde

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde

DŮLEŽITÉ AKTUALITY

clanek

clanek

clanek
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Domů Mateřská škola Soběslav
 https://www.facebook.com/Mate%C5%99sk%C3%A1-%C5%A1kola-Nerudova-320203178850345/

Created by © 2017 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign