logotyp

Školní vzdělávací program

Výňatek ze školního vzdělávacího programu pro předškolní děti

Úplné znění tohoto dokumentu je k dispozici u ředitelky školy.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Mateřská škola Soběslav, Nerudova 711

Barevné korálky

Mateřská škola Soběslav, Nerudova 711, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Barevné korálky

Školní vzdělávací program je v platnosti od 1. září 2021 a jeho účinnost je plánována na období 3 let s pravidelnou aktualizací na základě evaluační činnosti. Byl projednán na pedagogické radě dne 28.8.2021.


Vydala : Bc. Eva Kuklová

1. Identifikační údaje o škole

NÁZEV ŠKOLY

Mateřská škola Soběslav, Nerudova 278

ADRESA SÍDLA ŠKOLY

Nerudova 711, Soběslav, 392 01

TYP ŠKOLY

mateřská škola s celodenním provozem

PROVOZ

6.00 h – 16.00 h

TELEFONNÍ SPOJENÍ

381 524 687

E-MAILOVÁ ADRESA

ms.nerudova@email.cz

INTERNETOVÉ STRÁNKY

www.mssobeslav.cz

ZŘIZOVATEL ŠKOLY

Město Soběslav

MAJITEL BUDOV MŠ

Město Soběslav

PRÁVNÍ FORMA

od 1. 1. 2002 samostatný právní subjekt příspěvková organizace

STATUTÁRNÍ ORGÁN

ředitelka mateřské školy Bc. Eva Kuklová

SOUČÁST ŠKOLY

školní jídelna

KAPACITA MŠ

140 dětí

2. Obecná charakteristika školy

Mateřská škola Nerudova se nachází ve středu města Soběslav, v pěkném prostředí vedle parku. Byla otevřena 3. ledna 1968 jako Závodní mateřská škola – jesle LADA. Tehdy trojtřídní MŠ byla ihned po ...
Více informací

3. Podmínky vzdělávání

3.1 Věcné podmínky Kapacita mateřské školy je 140 dětí. Škola je šesti třídní a je umístěna ve dvou budovách, obě jsou patrové. V přední budově jsou umístěny tři třídy pro děti mladšího předškolního ...
Více informací

3.2 Životospráva a péče o zdraví

Stravování dětí se řídí platnou legislativou. Podmínky pro poskytování školního stravování jsou dány ve vnitřních směrnicích školy. Po celý den je dětem poskytována plnohodnotná a vyvážená strava v ...
Více informací

3.3 Psychosociální podmínky

Všichni zaměstnanci mateřské školy vytvářejí takové prostředí, aby se zde děti i dospělí cítili dobře, spokojeně, jistě a bezpečně. Respektují potřeby dětí, navozují situace klidu, pohody, důvěry a ...
Více informací

3.4 Organizace chodu

Organizační zajištění chodu mateřské školy se řídí Školním a Provozním řádem a směrnicemi školy. Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální ...
Více informací

3.5 Řízení školy

Povinnosti, pravomoci a úkoly všech zaměstnanců mateřské školy jsou vymezeny. Jednotlivé úseky spolu vzájemně spolupracují a pomáhají si. Ředitelka podporuje a motivuje spoluúčast všech členů týmu ...
Více informací

3.6 Personální zajištění

V mateřské škole pracuje 11 učitelek včetně ředitelky, které mají předepsanou odbornou kvalifikaci . Čtyři učitelky mají vysokoškolské vzdělání (dvě Bc. a dvě Mgr.). 9 učitelek je zkušených s ...
Více informací

 

ZAMĚSTNANCI MATEŘSKÉ ŠKOLY

Ředitelka

Bc. Eva Kuklová

Zástupkyně

Hana Vacková

UČITELKY

1. třída Zvonečková

Ivana Fialová

 

Kateřina Kozlíková

Bc. Eva Kuklová

2. třída Srdíčková

Ivana Hošková

 

Radana Mikulová

3. třída Kytičková

Michaela Beránková

 

Kamila Svoradová

4. třída Sluníčková

Jana Pourová

 

Hana Vacková

4B. třída Měsíčková

Michaela Křiklánová

5. třída Hvězdičková

Mgr. Alena Fremrová

 

Bc. Jana Veselá

Asistent pedagoga                                      Barbora Karpíšková

Školní asistent                                            Kamila Kadlecová

Ekonomka a vedoucí školní jídelny

Lenka Veselá

Kuchařky

Marta Vonešová

 

Kateřina Hervířová

 

Miroslava Vacková

Školnice

Šárka Neknězová

Uklízečky

Žaneta Bártová

Lucie Sedláčková

 

Romana Svobodová

Topič a domovník

Jaroslav Škopek

Záměry:

  • podporovat všechny zaměstnance v jejich profesním rozvoji, využívat rozličných možností - semináře, odborná literatura, vzájemné hospitace, sdílení zkušeností apod.

  • zajistit pomoc novým zaměstnancům v jejich začleňování do kolektivu

3.7 Spoluúčast rodičů

Spolupráce mezi učitelkami a rodiči funguje na základě oboustranné důvěry a otevřenosti, vstřícnosti, porozumění,respektu a ochoty spolupracovat, na základě partnerství. Hlavní prioritou školy je ...
Více informací

3.8 Spolupráce se ZŠ

Ve spolupráci se základní školou se zaměřujeme na propagaci práce mateřské školy, zveme učitelky ze základní školy spolu s dětmi do MŠ, na výstavu výtvarných prací . Před zápisem do ZŠ navštěvují ...
Více informací

3.9 Spolupráce se zřizovatelem

Informujeme pravidelně Radu města Soběslav o vynaložených finančních prostředcích a o záměrech naší mateřské školy. Probíhají pravidelné porady ředitelů škol se zaměstnanci Městského úřadu - ...
Více informací

3.10 Spolupráce s veřejností

Prezentace mateřské školy je zajištěna na webových stránkách školy. Spolupracujeme s redakcí časopisu Hláska, kde informujeme prostřednictvím tisku o dění v mateřské škole. Pro Dny otevřených dveří ...
Více informací

4. Organizace vzdělávání

Učitelky pracují v 6 ti třídách, vzdělávací programy mají rozpracované podle věku dětí. V 1. třídě jsou zpravidla děti od dvou do čtyř let, ve 2.třídě jsou děti zpravidla ve věku od tří do čtyř let. ...
Více informací

5. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami je dítě, které k naplnění svých vzdělávacíh možností potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Podpůrná opatření se člení do pěti stupňů. Vzdělávání ...
Více informací

6. Vzdělávání dětí nadaných

Nadané dítě je takové, které při adekvátní podpoře vykazuje ve srovnání s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo ...
Více informací

7. Vzdělávání dětí od dvou do tří let

Rámcové cíle a záměry vzdělávání obsažené v RVP PV jsou vhodné i pro vzdělávání dětí od dvou do tří let. Dvouleté děti mají silnější potřebu vazby na dospělou osobu, učitelka se stává zástupcem ...
Více informací

8. Charakteristika vzdělávacího programu

Orientace vzdělávání ve 21. století má být založena na 4 pilířích, které zajistí dostatečnou oporu každému jedinci v měnící se společnosti. Uvedené pilíře byly formulovány ve zprávě mezinárodní ...
Více informací

MOTTO školy:

Jako barevné korálky navlékáme na šňůrky zážitky ze společných her

a činností. Čím je jich víc a čím jsou pestřejší, tím barevnější svět poznáváme a tím větší radost spolu prožíváme.

Cíle předškolního vzdělávání jsou dané Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a jeho přílohou Konkretizovanými očekávanými výstupy.

Hlavní cíle vzdělávání :rozvíjení dítěte, jeho učení a poznáníosvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnostzískání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná ...
Více informací

9. Vzdělávací obsah

Obsah vzdělávání je rozdělen do pěti integrovaných bloků, které jsme odvodily z přirozeného cyklu ročních období - podzim, zima, jaro, léto, z přírodních i společenských situací, které jsou s nimi ...
Více informací

8.1 Integrovaný blok č.1

Barevný svět kolem mne Časový rozsah : přibližně 4 týdnyCharakteristika:Úvodní blok je zaměřen na vstup dítěte do mateřské školy a prostředí, které ho zde obklopuje. Jedná se nejen o prostředí ...
Více informací

8.2 Integrovaný blok č.2

Líbí se mi žlutý podzim Časový rozsah : přibližně 8 týdnůCharakteristika: V tomto bloku se zaměříme na aktivity související s podzimem, přírodou, pohybem, zdravím. V popředí činností budou výlety do ...
Více informací

8.3 Integrovaný blok č.3

Bílá zima je krásná Časový rozsah : přibližně 10 týdnůCharakteristika Bílé zimní období, sníh a led a jejich vlastnosti, hry na sněhu i se sněhem, experimentování, stavba sněhuláků, bobování, ...
Více informací

8.4 Integrovaný blok č.4

Těším se na zelené jaro Časový rozsah : přibližně 9 týdnůCharakteristika : Integrovaný blok je zaměřen na probouzení přírody po zimním odpočinku. První jarní květiny, první jarní živočichové, první ...
Více informací

8.5 Integrovaný blok č.5

Mám rád červené léto Časový rozsah : přibližně 8 týdnůCharakteristika: Svátek matek navodí podtéma ,,rodina“ a vše, co souvisí - maminka, tatínek, jejich profese, sourozenci, prarodiče, chování, ...
Více informací

NOVINKY

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí v mateřské škole najdete zde

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde

DŮLEŽITÉ AKTUALITY

clanek

Přání

clanek
PřáníMilí  rodiče, školní rok 2021/2022 končí .Přejeme Vám  krásné léto, plné sluní...

Slavnostní stužkování

clanek
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Domů Mateřská škola Soběslav
 https://www.facebook.com/Mate%C5%99sk%C3%A1-%C5%A1kola-Nerudova-320203178850345/

Created by © 2017 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign